7 TIPOV
AKO UŠETRIŤ
PRI VÝBERE HYPOTÉKY

Táto príručka je efektívnym pomocníkom pri výbere hypotéky, výrazne Vám pomôže pri vyjednávaní s bankármi a ušetrí nemalé finančné prostriedky.

Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si ho hneď teraz.

O nás

 

"Aj finančný agenti a realitní makléri vedia konať férovo"
 

Spoločnosť  I V I R O N  umožňuje svojim partnerom, aby si budovali vlastné firmy s vlastnými štruktúrami. Rovnocenné partnerstvo a nezávislosť sú hlavnými princípmi, na ktorých je postavená filozofia spolupráce.
 

Hlavnými motivačnými faktormi  pre spoluprácu sú:

- úspora času pri zakladaní spoločnosti
- minimalizovanie vstupného kapitálu
- zmluvné vzťahy s finančnými inštitúciami
- zabehnutý a fungujúci software
- efektívny back office.


Základné informácie o spoločnosti   I V I R O N  s. r. o. :

Spoločnosť je obchodno – servisným subjektom, ktorý reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania a realitných služieb.

Bezplatne poskytuje kompletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, právnych služieb, vzdelávania pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu a realitnej činnosti.

Sprostredkovateľom umožňuje realizovať sa v realitnej činnosti vo zvolenom regióne a ponúkať produkty všetkých významných spoločností na finančnom trhu.

Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme.

Cieľom spoločnosti je byť zodpovedným partnerom s jednoduchými riešeniami, teda prevziať zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity, aby sa jej agenti mohli sústrediť výlučne na svoju prácu.

Systém práce servisnej spoločnosti zabezpečuje zmluvným partnerom neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality poskytovaných služieb pre klienta.

 

GARANCIA   I V I R O N  s. r. o. :

Tieto hodnoty našej spoločnosti vyjadrujú princípy našej práce:
 

Pravdivosť – komunikujeme otvorene, poskytujeme osobne overené informácie odrážajúce realitu.

Kvalita – poskytujeme presné, zrozumiteľné, kompletné informácie a služby.

Proaktívnosť – máme schopnosť predvídať a primeranou formou poskytovať ucelené riešenia.
 

Klienti, ktorých nepresvedčíme o týchto hodnotách, nezaplatia za naše služby ani cent !Poštová a fakturačná adresa:

I V I R O N  s. r. o.                  
Hroncova 1                        
040 01 Košice                             
                              
IČO : 36 682 667
DIČ : 2022253838
IČ DPH: SK 2022253838
 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. 18761/V
 
Registračné číslo Národnej banky Slovenska: 241847

Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore:
 

Podregister poistenia alebo zaistenia
 

Zapísaný ako:  podriadený finančný agent   

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018

 

Podregister poskytovania úverov
 

Zapísaný ako:  podriadený finančný agent   

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018

 

Podregister kapitálového trhu

Zapísaný ako:podriadený finančný agent

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018

 

Podregister doplnkového dôchodkového sporenia

Zapísaný ako:podriadený finančný agent

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018

 

Podregister prijímania vkladov

Zapísaný ako:podriadený finančný agent

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018

 

Podregister starobného dôchodkového sporenia

Zapísaný ako:podriadený finančný agent

Reg.č. navrhovateľa: 119713 (Finportal, a. s.)

Zapísaný od: 30.11.2018